Relatietherapie

Als binnen een relatie één van de partners een vorm van autisme heeft, speelt dit autisme een belangrijke rol binnen deze relatie. De manier waarop beide partners zichzelf en de wereld om hen heen ervaren, is fundamenteel verschillend. Hierdoor is het voor beiden moeilijk om te begrijpen hoe de ander denkt en voelt.

De partner met autisme heeft vaak geen idee wat er van hem verwacht wordt. Zo kan hij op een vrije dag heerlijk zijn eigen gang gaan en begrijpt hij niet waarom zijn partner bij thuiskomst boos wordt als zij ziet dat de ontbijtspullen nog op tafel staan, de was niet is gedaan of dat er geen boodschappen zijn gedaan voor het avondeten. 

Zijn partner vraagt zich op haar beurt af: ‘Hoe is het toch mogelijk dat hij de hele dag tegen de ontbijtspullen aan kijkt zonder dat het in hem opkomt om deze op te ruimen?’, ‘Hij ziet toch ook dat de wasmand uitpuilt, is hij nou gewoon te lui?’ of ‘Moet ik nou echt iedere keer dat ik ga werken een boodschappenlijstje klaar leggen? Hij is toch oud en wijs genoeg’.

Ook op emotioneel terrein kunnen de grote verschillen voor spanningen zorgen. Zij heeft behoefte aan lichamelijk contact, hij veel minder. Zij wil haar gevoelens delen, hij weet niet wat hij hiermee aan moet. Zij wil graag weten wat er in hem omgaat, hij blijft voor haar een gesloten boek.

Zonder professionele hulp is het vaak moeilijk een brug te slaan tussen deze twee zo verschillende werelden. Binnen Psychologenpraktijk voor autisme help ik stellen om weer dichter bij elkaar te komen door uitleg te geven over beide belevingswerelden en handvatten te geven over hoe ze op een andere, prettigere manier met elkaar om kunnen gaan.

Een deel van de relatietherapie is hiermee gericht op het overbruggen van de verschillen tussen partners met en zonder autistische kenmerken. Daarnaast werk ik ook volgens Emotionally Focused Therapy (EFT). Deze methode gaat ervan uit dat ieder mens van nature behoefte heeft aan een gevoel van veiligheid. Binnen een partnerrelatie kun je deze behoefte terug zien in behoefte aan geborgenheid, warmte, waardering en bevestiging dat de ander nog van je houdt. Vragen als:

•    Hoor je mij? Zie je mij?
•    Begrijp je mij?
•    Neem je mij serieus?
•    Ben ik voor jou goed genoeg zoals ik ben?
•    Kan ik op je rekenen? Ben je er voor mij als ik je nodig heb? 
•    Ben ik belangrijk voor jou?
•    Heb je mij nodig?
•    Waardeer je mij?

Deze vragen spelen een belangrijke rol binnen een partnerrelatie. Partners staan emotioneel heel dicht elkaar waardoor ze elkaar veel steun en liefde kunnen geven. Maar tegelijkertijd maakt het hen ook kwetsbaar. Juist omdat partners zo dicht bij elkaar staan, kan hun gedrag en houding de ander diep raken en pijn doen. Ze kunnen gevangen raken in interactiepatronen waarbij ze elkaar, vaak uit onvermogen, pijn en verdriet doen. Zo kan het voorkomen dat de ene partner probeert om meer contact met de ander te krijgen door steeds harder te gaan praten, maar wat ertoe leidt dat de ander zich juist meer terugtrekt. Beide partners kunnen elkaars gedrag dan versterken. De ene partner zal nóg harder proberen om aandacht te krijgen en de ander zal zich nog meer afsluiten. Dit kan heftige spanningen en problemen veroorzaken binnen een partnerrelatie. 

Als mensen naar mij komen voor hulp, hebben ze vaak al veel geprobeerd om deze steeds terugkerende patronen te doorbreken. Maar beide partners zitten vast in een negatieve spiraal waarbij alle conflicten en spanningen alleen maar leiden tot meer verwijdering, boosheid, verdriet en pijn. Het vraagt moed van beide partners om in relatietherapie samen naar hun relatieproblemen te kijken, maar vaak ontdekken ze dan pas dat achter alle boosheid, woede, kritiek, eisen, terugtrekken, negeren, diepere behoeften en emoties schuil gaan. 
Binnen relatietherapie zoals ik deze aanbied in mijn praktijk krijgen stellen meer inzicht in de interactiepatronen waarin zijn gevangen zitten en hoe zij deze kunnen doorbreken. Hoe komt het dat ze op deze manier met elkaar omgaan? Welke behoeften gaan er schuil achter hun gedrag en hoe kunnen ze elkaar weer terugvinden en zich emotioneel veilig en verbonden voelen?

Deze vorm van therapie richt zich op belangrijke thema’s die vaak gevoelig liggen, zoals emotionele steun ervaren, zich begrepen voelen door de ander, zich veilig voelen bij de ander, samen intimiteit beleven. Mensen met kenmerken van autisme of die meer gesloten zijn of moeite hebben om hun emoties onder woorden te brengen, hebben hier vaak meer tijd voor nodig. Deze vorm van relatietherapie kan hen helpen om de emotionele taal meer eigen te maken.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.eft.nl

 

Werktijden:

Maandag       8.00u-17.00u
Dinsdag         8.00u-17.00u
Woensdag     gesloten
Donderdag    8.00u-17.00u
Vrijdag           gesloten
Weekend       gesloten

Contactgegevens

Weezenhof 3526, 6536 HB Nijmegen  Routekaart
06-41147826
Contactformulier
© Psychologenpraktijk voor autisme Nijmegen | Met gebouwd door: Numaga-Design, Nijmegen.