Individuele behandeling

Psycho-educatie

Als duidelijk is dat er sprake is van een autisme spectrum stoornis (of kenmerken hiervan), is psycho-educatie een belangrijke volgende stap. Er wordt uitleg gegeven over de diagnose en en hoe deze er bij de cliënt uitziet. 
Deze informatie vormt vaak een belangrijke basis voor verdere begeleiding/behandeling.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van behandeling welke is gericht op het verminderen van psychische klachten. Het kan bijvoorbeeld gaan om depressieve klachten, angstklachten of klachten ten gevolge van langdurige overbelasting (burn-out) of een traumatische ervaring.
Deze behandeling richt zich op het opsporen van irreële gedachten die ten grondslag liggen aan de negatieve gevoelens. Samen met de behandelaar worden deze gedachten uitgedaagd en omgebogen naar meer reële gedachten, met minder negatieve gevoelens als gevolg.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een vorm van behandeling voor mensen, jong en oud, die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring. U kunt daarbij denken aan ingrijpende ervaringen zoals een (verkeers)ongeluk, het verlies van een dierbare, huiselijk geweld, maar ook aan andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesterijen of (emotionele) verwaarlozing.
Deze nare ingrijpende ervaringen kunnen diepgaande gevolgen hebben op het leven van mensen. Sommige mensen lukt het om deze ervaringen op eigen kracht te verwerken, anderen ontwikkelen psychische klachten zoals herbelevingen, schrik- en vermijdingsreacties, slaapproblemen (nachtmerries), angsten, paniekaanvallen of een post-traumatische stress-stoornis (PTSS).
Met behulp van een EMDR-behandeling kan de cliënt geholpen worden de herinneringen aan deze traumatische ervaring te verwerken waardoor de klachten zullen verminderen of zelfs zullen verdwijnen.

EMDR is een relatief nieuwe therapie die veel gebruikt wordt binnen de reguliere hulpverlening. 
Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals fobieën, faalangst, emotie-regulatie problemen (zoals woede-aanvallen). Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als een deel van een totaalbehandeling worden toegepast.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.emdr.nl.


Focussen

Focussen is een milde manier om dieper in te gaan op onderwerpen die iemand bezig kunnen houden, dilemma’s, problemen of lichamelijke klachten. Meestal gaat het om iets dat nog vaag of onduidelijk is, maar waarvan iemand vermoedt of zelfs weet dat het belangrijk voor hem/haar is.

o    Over iets al vaak en lang nagedacht hebben, maar er niet verder mee komen. 
o    Het lukt maar niet om bepaalde patronen te doorbreken.
o    Al zo vaak het voornemen gemaakt hebben om iets te veranderen, maar het lukt maar niet om dit
      ook daadwerkelijk te doen.
o    Het gevoel hebben dat er iets niet klopt, bijvoorbeeld in het contact met iemand, maar niet goed
      weten wat er aan de hand is. 
o    Voor een belangrijke keuze of beslissing staan, maar niet weten welke de juiste is. 

Focussen is een lichaamsgerichte therapie waarbij mensen contact maken met hun lichaam. In een focus-sessie kan iemand in contact komen met wat er diep van binnen speelt door te vertragen en met aandacht bij een onderwerp te blijven.
Door rustig de tijd te nemen om van binnenuit te luisteren naar wat het lichaam te vertellen heeft, krijgt iemand meer inzicht in zijn/haar situatie.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.stichtingfocusing.nl.

 

Werktijden:

Maandag       8.00u-17.00u
Dinsdag         8.00u-17.00u
Woensdag     gesloten
Donderdag    8.00u-17.00u
Vrijdag           gesloten
Weekend       gesloten

Contactgegevens

Weezenhof 3526, 6536 HB Nijmegen  Routekaart
06-41147826
Contactformulier
© Psychologenpraktijk voor autisme Nijmegen | Met gebouwd door: Numaga-Design, Nijmegen.