Individuele behandeling (kinderen vanaf 10 jaar)


Psycho-educatie

Als duidelijk is dat er bij een kind sprake is van een autisme spectrum stoornis (of kenmerken hiervan), kan het goed zijn om het kind hierover uitleg te geven. In veel gevallen beseft een kind maar al te goed dat het ‘anders’ is of dat het meer moeite heeft met bepaalde dingen, maar heeft hij/zij geen idee waarom. Dit kan ervoor zorgen dat het kind onzeker wordt en steeds meer aan zichzelf gaat twijfelen. Dan kan het raadzaam zijn om het kind uitleg te geven over zijn diagnose: Wat is autisme? Welke kenmerken zijn er bij jou?
De informatie die het kind aangereikt krijgt binnen deze psycho-educatie wordt gebruikt als basis voor verdere begeleiding/behandeling.


Cognitieve gedragstherapie

Soms zit een kind met autisme niet goed in zijn vel. Hij is bijvoorbeeld angstig, somber, onzeker of hij piekert en huilt veel. In dit soort situaties kan cognitieve gedragstherapie hulp bieden. Binnen deze therapie wordt gekeken naar het gevoel (bijvoorbeeld verdrietig) en het gedrag van het kind (teruggetrokken) en de negatieve gedachten die daaraan ten grondslag liggen (‘Ik doe toch nooit iets goed’).
Samen met het kind wordt geprobeerd deze irreële negatieve gedachten uit te dagen en om te buigen naar meer reële gedachten (‘Soms gaat er iets fout, maar er zijn ook veel dingen die ik wel goed doe’) met minder negatieve gevoelens (vrolijker, meer zelfvertrouwen) als gevolg.
 

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een vorm van behandeling voor mensen, jong en oud, die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring. 
U kunt daarbij denken aan ingrijpende ervaringen zoals een (verkeers)ongeluk, het verlies van een dierbare, huiselijk geweld, maar ook aan andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesterijen of (emotionele) verwaarlozing.

Deze nare ingrijpende ervaringen kunnen diepgaande gevolgen hebben op het leven van een kind. Sommige kinderen lukt het om deze ervaringen op eigen kracht te verwerken, anderen ontwikkelen psychische klachten zoals herbelevingen, schrik- en vermijdingsreacties, slaapproblemen (nachtmerries), angsten, paniekaanvallen of een post-traumatische stress-stoornis (PTSS).

Met behulp van een EMDR-behandeling kan het kind geholpen worden de herinneringen aan deze traumatische ervaring te verwerken waardoor de klachten zullen verminderen of zelfs zullen verdwijnen.

EMDR is een relatief nieuwe therapie die veel gebruikt wordt binnen de reguliere hulpverlening. 

Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals fobieën, faalangst, emotie-regulatie problemen (zoals woede-aanvallen). Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als een deel van een totaalbehandeling worden toegepast.
 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.emdr.nl.
 

Werktijden:

Maandag       8.00u-17.00u
Dinsdag         8.00u-17.00u
Woensdag     gesloten
Donderdag    8.00u-17.00u
Vrijdag           gesloten
Weekend       gesloten

Contactgegevens

Weezenhof 3526, 6536 HB Nijmegen  Routekaart
06-41147826
Contactformulier
© Psychologenpraktijk voor autisme Nijmegen | Met gebouwd door: Numaga-Design, Nijmegen.