Ouderbegeleiding

Iedere ouder weet dat het opvoeden van kinderen lang niet altijd gemakkelijk is. Een jongere in de puberteit stelt zijn ouders geregeld voor lastige dilemma’s en vragen. Dit geldt des te meer als het een jongere betreft dat een bijzondere aanpak vraagt, zoals een kind met autisme. Ouders proberen van alles om aansluiting te vinden bij hun kind, maar de gewone opvoedingsstrategieën schieten hier vaak te kort. De onzekerheid die dit voor ouders met zich meebrengt, wordt vaak versterkt door de vele goed bedoelde adviezen van mensen uit hun omgeving. ‘Geef niet zo snel toe’, ‘Je moet het hem zelf laten oplossen anders leert hij het nooit’, ‘Laat hem maar eens een weekje bij mij logeren’.

Als ouders vastlopen in hun zoektocht naar de juiste aanpak van hun kind  met autisme, kan professionele hulp uitkomst bieden. Binnen de ouderbegeleiding die ik bied vanuit mijn praktijk wordt uitleg gegeven over wat autisme inhoudt. Samen met de ouders wordt gezocht naar de betekenis achter het opvallende gedrag van hun kind. Hoe meer inzicht ouders hierin krijgen hoe beter zij in staat zullen zijn om hun opvoeding af te stemmen op hun kind. Ook krijgen ouders praktische tips en adviezen hoe om te gaan met lastige situaties in het dagelijkse leven met hun kind.

De ouderbegeleiding is niet alleen gericht op de omgang met het kind, maar biedt ook ruimte om stil te staan bij eventuele spanningen tussen ouders onderling.

Deze vorm van ouderbegeleiding kan veel rust en duidelijkheid brengen binnen het gezin.


 

Werktijden:

Maandag       8.00u-17.00u
Dinsdag         8.00u-17.00u
Woensdag     gesloten
Donderdag    8.00u-17.00u
Vrijdag           gesloten
Weekend       gesloten

Contactgegevens

Weezenhof 3526, 6536 HB Nijmegen  Routekaart
06-41147826
Contactformulier
© Psychologenpraktijk voor autisme Nijmegen | Met gebouwd door: Numaga-Design, Nijmegen.