Individuele behandeling

Psycho-educatie

Als duidelijk is dat er bij een jongere sprake is van een autisme spectrum stoornis (of kenmerken hiervan), is psycho-educatie een belangrijke volgende stap. In de puberteit is het voor de meeste jongeren belangrijk om bij een groep te horen en willen ze zich niet ‘anders’ voelen of gedragen. Dit is vaak lastig door hun autisme of het kost hen enorm veel energie om zich te gedragen zoals hun leeftijdsgenoten dat doen. Uitleg over wat hun diagnose betekent en hoe deze er bij hun uitziet, kan veel vragen en onzekerheden wegnemen. 
Deze informatie vormt vaak een belangrijke basis voor verdere begeleiding/behandeling.

Cognitieve gedragstherapie

Soms zit een jongere met autisme niet goed in zijn vel. Hij is bijvoorbeeld angstig, somber, onzeker of hij piekert en huilt veel. In dit soort situaties kan cognitieve gedragstherapie hulp bieden.
Binnen deze therapie wordt gekeken naar het gevoel (bijvoorbeeld verdrietig) en het gedrag van de jongere (teruggetrokken) en de negatieve gedachten die daaraan ten grondslag liggen (‘Ik doe toch nooit iets goed’). Samen met de jongere worden deze irreële negatieve gedachten uitgedaagd en omgebogen naar meer reële gedachten (‘Soms gaat er iets fout, maar er zijn ook veel dingen die ik wel goed doe’) met minder negatieve gevoelens (vrolijker, minder onzeker) als gevolg.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een vorm van behandeling voor mensen, jong en oud, die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring. 
U kunt daarbij denken aan ingrijpende ervaringen zoals een (verkeers)ongeluk, het verlies van een dierbare, huiselijk geweld, maar ook aan andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesterijen of (emotionele) verwaarlozing.

Deze nare ingrijpende ervaringen kunnen diepgaande gevolgen hebben op het leven van de jongere. Sommige jongeren lukt het om deze ervaringen op eigen kracht te verwerken, anderen ontwikkelen psychische klachten zoals herbelevingen, schrik- en vermijdingsreacties, slaapproblemen (nachtmerries), angsten, paniekaanvallen of een post-traumatische stress-stoornis (PTSS).

Met behulp van een EMDR-behandeling kan de jongere geholpen worden de herinneringen aan deze traumatische ervaring te verwerken waardoor de klachten zullen verminderen of zelfs zullen verdwijnen.

EMDR is een relatief nieuwe therapie die veel gebruikt wordt binnen de reguliere hulpverlening. 

Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals fobieën, faalangst, emotie-regulatie problemen (zoals woede-aanvallen). Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als een deel van een totaalbehandeling worden toegepast.
 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.emdr.nl.
 

Werktijden:

Maandag       8.00u-17.00u
Dinsdag         8.00u-17.00u
Woensdag     gesloten
Donderdag    8.00u-17.00u
Vrijdag           gesloten
Weekend       gesloten

Contactgegevens

Weezenhof 3526, 6536 HB Nijmegen  Routekaart
06-41147826
Contactformulier
© Psychologenpraktijk voor autisme Nijmegen | Met gebouwd door: Numaga-Design, Nijmegen.